Zwaluwwanden

Een zwaluwwand wordt toegepast in waterrijke gebieden. De zwaluwwanden bieden broedgelegenheid aan meerdere oeverzwaluwen. Een zwaluwwand bestaat uit een bekleding waarin meerdere gaten worden geboord met een diameter groter dan 9 cm. Deze gaten worden invlieggaten genoemd en hebben de precieze grootte die een oeverzwaluw nodig heeft om doorheen te kruipen. Oeverzwaluwen willen altijd eerst door een gaatje kruipen voordat zij ergens gaan broeden. Achter de bekleding van de wand wordt een mengsel van zand en leem toegepast waarin achter de gaten in de bekleding gangen worden gemaakt die schuin naar beneden lopen. De gangen zijn circa 1.50 meter diep. Deze gangen zijn ideaal voor oeverzwaluwen omdat zij van nature ook schuine gangen graven voordat zij holletjes graven waarin zij vervolgens gaan broeden.

Door de toepassing van zwaluwwanden wordt de populatie van oeverzwaluwen in Nederland in stand gehouden. Door ingrepen aan de natuurlijke omgeving door aanleg van wegen en andere bouwwerken wordt zo toch de mogelijkheid geboden voor deze vogels om te broeden.

Voets Gewapende Grondconstructies

Kievitsven 108
5249 JK
Rosmalen

073 303 2707
info@voetsgewapendegrond.nl

Certificering

Voets Gewapende Grond Constructies B.V.